Usluge koje pružamo

Tjelesna zaštita

Tjelesna zaštita

   - zaštita osoba i imovine
- pratnja i prijevoz novca i dragocjenosti
- tjelohranitelj (bodyguard)
- osiguranje javnih okupljanja

Zaštitari su temelj našeg poslovanja. Njihovom odabiru, statusu i neprestanom usavršavanju se posvećuje velika pažnja.

Po anketama koje se provode među našim zaštitarima, osjećaj pripadnosti timu i otvorenost uprave za prijedloge unapređenja statusa, najčešći su odgovori na upit o prednostima rada u tvrtci.

Sa sustavom činova, svaki naš zaštitar točno zna svoju ulogu u organizaciji. Poštujući zakonske okvire za obavljanje svojih djelatnosti, potrebe za korektivnim akcijama od strane uprave su svedeni na minimum.

Tehnička zaštita

Tehnička zaštita omogućuje, uz relativno mala ulaganja, u zavisnosti o vrsti i namjeni objekta kojeg želimo zaštititi, dobar izbor zaštite. Na raspolaganju Vam je široka paleta zaštitnih uređaja podijeljenih u nekoliko skupina:

protuprovala i protuprepad
videonadzor
vatrodojava
plinodojava
kontrola pristupa i radnog vremena

t

Interventni timovi

Naši interventni timovi su posebno birani kadar koji se odlikuje velikim iskustvom i kvalitetom. Pozicionirani na više mjesta u svim kvartovima u Zagrebu, te pokrivajući cijelo područje Republike Hrvatske, dolazak na mjesto štićenog prostora nakon dojavljenog signala je time najkraće moguće.

U uskoj suradnji sa dispatcherom te poštujući sve zakonske odredbe u postupanju djelatnici interventnih timova pokušavaju spriječiti bilo kakvu protupravnu radnju izvršenu na štićenom prostoru istovremeno procjenjujući opasnost na osnovu koje donose odluke o suradnji sa drugim nadležnim službama (policija, vatrogasna služba, hitna pomoć i dr.) za evidentirani događaj.

Interventni

Pratnja i osiguranje vrijednosti

pPratnja, prijevoz i prijenos novca i ostalih vrijednosti je jedan od najodgovornijih i najrizičnijih poslova privatne zaštite. Postupnost, obuhvatnost i preciznost u tom aspektu su od primarne važnosti.

Niz određenih predradnji je osnovni preduvjet da bi se taj dio posla, koje davatelj usluga u okviru svoje organizacijske strukture mora učiniti, obavio profesionalno i efikasno. Na toj osnovi priprema koju ima tim za pratnju novca glavna je značajka pri eventualnom pokušaju razbojstva i pljačke. Oprema i sredstva kojima se tim za pratnju novca i drugih vrijednosti služi su oružje u svrsi osobne zaštite i zaštite osoba i imovine, zaštitna oprema ( zaštitni prsluci), sredstva komunikacije, specijalna vozila koje pružaju maksimalnu sigurnost našim zaštitarima i zaposlenicima korisnika naših usluga koji čine posadu pri korištenju ovakvih vrsta usluga i sigurnosne spremnike za prijenosa novca i vrijednosti. Osnovni preduvjeti za usluge pratnje gotova novca i vrijednosti temelje se na slijedećim propisima:

sPrijenos gotova novca i vrijednosti, novčarske institucije su dužne obavljati u spremniku za prijenos gotova novca i vrijednosti i osigurati pratnju ili zaštitu s najmanje jednim ovlaštenim zaštitarom. ( čl. 12. st. 1. ZOMMZ).

Spremnik za prijenos novca i vrijednosti, iz stavka 1. ovoga članka i način njegova korištenja moraju ispunjavati uvjete uređene posebnim propisima. (čl. 12. st. 2. ZOMMZ).

Pod uvjetima iz st. 1. čl. 12. ZOMMZ može se prenositi gotovi novac i vrijednosti u iznosu do 800.000,00 kuna. (čl. 7. Zakona o izmjenama i dopunama ZOMMZ odnosno čl. 12. st. 3. ZOMMZ).

Iznimno od odredaba članka 12. ZOMMZ, za zaštitu u prijenosu manjih količina gotova novca i vrijednosti u iznosu do 150.000,00 kuna, kojeg obavlja poštar ili teklić, obvezna je primjena sustava za dojavu prepada s pripadajućim GPS sustavom ili elektrokemijskim uređajem. (čl. 8. Zakona o izmjenama i dopunama ZOMMZ odnosno čl. 13. ZOMMZ).

Prilikom prijenosa novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti mora se koristiti spremnik za prijenos pošiljke propisan Pravilnikom o uvjetima i načinu izdavanja odobrenja za obavljanje poslova osiguranja i pratnje novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti. (čl. 40. st. 3. Pravilnika o uvjetima i načinu provedbe tjelesne zaštite).

Spremnik ne smije biti mehanički vezan za teklića, osim u slučaju kada se radi o izvedbi spremnika koji odvajanjem od teklića aktivira sustav tehničke zaštite, a teklić smije nositi samo jedan spremnik ukupne težine do 15 kg. (čl. 41. Pravilnika o uvjetima i načinu provedbe tjelesne zaštite).

p

Savjetodavne usluge

Savjetovanje naših korisnika i obavijesti vezane za njihovu sigurnost glede djelatnosti kojima se bave, posao savjetodavnog tima, sastavljen je od osoba sa radnim iskustvom u sigurnosnim službama Republike Hrvatske.

Prikupljanjem podataka iz sredstava priopćavanja i sa terena, u slučaju povećanog rizika za klijente, predlažu se privremene ili stalne mjere za održavanje potrebne razine zaštite.

Dužnost tima je također i predlaganje kombinacije sustava zaštite za svakog novog korisnika, sukladno njegovim poslovnim ili osobnim aktivnostima.

Istražni poslovi

Istražne radnje, u skladu sa zakonskim propisima i ovlastima, provode se po zahtjevu ili po incidentu. Tim unutar kuće, ili u suradnji sa vanjskim savjetnicima, stvara slijed događaja, te upućuje korisnika na daljnje postupanje preko pravnih predstavnika ili državnih tijela.

Oklopna vozila

Oklopna vozila su u službi prijevoza novca i dragocjenosti od prvih dana rada tvrtke. Prilikom nabave, rada i održavanja, primijenjena su sva pravila struke i najveća razina zaštite.

U kombinaciji sa ostalim raspoloživim sredstvima zaštite, kao i sustavnom proučavanju cjelokupne problematike, u mogućnosti smo isplanirati prijevoz dragocjenih tereta po cijeloj Hrvatskoj i regiji sa minimumom rizika.

Alarmni sustavi

Alarmni uređaji su najzastupljeniji vid tehničke zaštite, okosnica cjelokupnog sustava zaštite. Ulaganjem u novi centralni dojavni sustav (CDS), izgrađen po najvišim standardima, višestruko je povećana mogućnost primanja podataka sa terena i učinkovit odaziv po potrebi.

Samo načelo postavljanja alarmnog sustava je praćenje novih, ali uporaba isključivo provjerenih komponenata, kao i maksimalna kompatibilnost svih komponenti sustava, bilo žičanog, bilo bežičnog.

Sustavi video nadzora

Moderni sustavi video nadzora omogućuju snimanje i praćenje svih događaja u i oko Vašeg poslovnog prostora ili kuće. Sve slike pohranjuju se analogno ili digitalno u centralni uređaj nadzornog sustava.

Ugradnjom video sustava unutar Vašeg poslovnog prostora djelujete aktivno i preventivno.

Konfiguraciju sustava koje ugrađujemo prilagođavamo zahtijevima korisnika i specifičnostima objekta.

Oprema koju ugrađujemo zadovoljit će i najzahtjevnije jer omogućava kristalno čistu sliku u dnevnim uvjetima, noću snima korištenjem IR rasvjete i otporna je na vanjske utjecaje.

Oprema omogućuje istovremeno praćenje i snimanje s više kamera koje su opremljene detektorimapokreta, a signal mogu prenositi na daljinu.

Protuprovalna zaštita

 Svakome od nas želja je osigurati teško stečenu imovinui povećati sigurnost sebe i svoje obitelji. Za ostvarenje toga cilja potrebna je odgovarajuća zaštita koju postižemo ugradnjom protuprovalnih sustava. Protuprovalni sustavi sastoje se od različitih vrsta javljača, centrale ne koju su javljači priključeni te sirene koja se uključuje pri provali. Svi javljači koriste naprednu digitalnu obradu signala, čime se postiže stabilnost i pouzdanost u radu te se ,aksimalno smanjuje mogućnost pojave lažnih alarma. Centrale se opremljene komunikatorom. Komunikator služi za dojavu provale službi koja intervenira u slušaju provale. Sustavi koji su priključeni na takvu službu mogu imati tihu dojavu.

Dojava se prijavljuje na centralni dojavni sustav s kojeg dispečeri šalju naoružanu interventnu ekipu koja provjerava razlog dojave. Ugradnjom ovakvog sustava višestruko smanjujete vjerojatnost provale, a ako do provale dođe vjerojatnost uspjeha provalnika je dvadeset puta manja. Spoj sa centralnim dojavnim sustavom može se vršiti fiksnom linijom ili bežično.
 

Alarmna centrala, bežičnom dojavom za siguran i pouzdan rad bežičnii uređaja, osigurava potpuni nadzor ispravnosti i status detektora, sabotaže, stanja baterije, detekcije smetnji bežičnog signala. Centralom se upravlja preko tipkovnice putem koje svaki korisnik upisuje lozinku, nakon čega može uključiti ili isključiti protuprovalni sustav.
  


Uz protuprovalni alarm mogu biti postavljeni uređaji za zvučnu i video komunikaciju s osobama koje se nalaze unutar štićenog objekta. To su zvučne govorne jedinice i interfoni koji mogu biti opremljeni antivandal kućištima za zaštitu od vanjskog oštećenja.

Protupožarna zaštita

                              
Provođenje mjera zađtiteod požara kao i ispravnost, periodičko održavanje sustava za dojavu požara zakonska su obveza vlasnika odnosno korisnika poslovnog prostora.

Kao jedan od najvećih svijetskih proizvođača, Notifier je osvojio i naše tržište.

U ponudi imamo proizvode koji obuhvaćaju klasične i adresabilne sustave kojima u potpunosti možemo realizirati sve projektne zadatke. Izuzetna pouzdanost sustava, lakoća ugradnje i održavanja rezultirali su velikim brojem ugrađenih sustava koji uz sve to imaju i vrhunski dizajn.

Vatrodojavni sustavi omogućuju rano otkrivanje požara. Postoje javljači za dim, plamen i temperaturu.
Mogu se priključiti na protupožarne, ali i na protuprovalne centrale.

Kontrola pristupa i radnog vremena

Kontola pristupa sprečava neovlaštenim osobama ulaz u objekt ili pojedine dijelove objekta, omogućuje praćenje kretanja pojedinih osoba po objektu te kontrolu radnog vremena.

Svi podaci se spremaju u računalnu bazu podataka iz koje se mogu koristiti i u drugim programima.

Sustavi za kontrolu pristupa, korištenem bez kontaktnih čitača, osiguravaju odvajanje poslovnih aktivnosti unutar Vaše tvrtke ili autorizirani pristup u pojedine dijelove tvrtke.

Kantech je ugledna tvrt kakoja se dokazala na tržištu uređaja za kontrolu pristupa.U ponudi su jednostavniji ili složeniji sustavi koji omogućavaju povezivanje sustava više dislociranih objekata.
Razni oblici kartica prilagođavaju se zahtijevima kupaca.               

Integralna zaštita

Integralna zaštita je najviši ustrojstveni oblik zaštite osoba i imovine. Spoj je tehničke i tjelesne zaštite, nadzora i intervencije. Sustav je ustrojen tako da postavljani alarmni sustav putem centraliziranog dojavnog sustava u nadzorni centar šalje informaciju o pokušaju neovlaštenog ulaska odnosno provale, požaru ili poplavi. Na alarm reagira interventni tim osposobljenih, iskusnih i naoružanih zaštitara koji u najkraćem mogućem vremenu utvrđuje uzrok uključivanja alarma, otklanja ih i osigurava objekt do dolaska pripadnika MUP-a odnosno korisnika usluge.

   Ponosni smo što smo prva tvrtka u Republici Hrvatskoj koja je imala ugrađen sustav integralne zaštite. Još 1988. godine postavljen je i u funkciju stavljen centralizirani dojavni sustav te je oformljen interventni tim.

 

  • Print stranice

  • Email stranice

  • Podjeli stranicu