Tjelesna zaštita

Tjelesna zaštita

   - zaštita osoba i imovine
- pratnja i prijevoz novca i dragocjenosti
- tjelohranitelj (bodyguard)
- osiguranje javnih okupljanja

Zaštitari su temelj našeg poslovanja. Njihovom odabiru, statusu i neprestanom usavršavanju se posvećuje velika pažnja.

Po anketama koje se provode među našim zaštitarima, osjećaj pripadnosti timu i otvorenost uprave za prijedloge unapređenja statusa, najčešći su odgovori na upit o prednostima rada u tvrtci.

Sa sustavom činova, svaki naš zaštitar točno zna svoju ulogu u organizaciji. Poštujući zakonske okvire za obavljanje svojih djelatnosti, potrebe za korektivnim akcijama od strane uprave su svedeni na minimum.

Tjz

           

Interventni timovi

Naši interventni timovi su posebno birani kadar koji se odlikuje velikim iskustvom i kvalitetom.
Pozicionirani na više mjesta u svim kvartovima u Zagrebu, te pokrivajući cijelo područje Republike Hrvatske, dolazak na mjesto štićenog prostora nakon dojavljenog signala je time najkraće moguće.

U uskoj suradnji sa dispatcherom te poštujući sve zakonske odredbe u postupanju djelatnici interventnih timova pokušavaju spriječiti bilo kakvu protupravnu radnju izvršenu na štićenom prostoru istovremeno procjenjujući opasnost na osnovu koje donose odluke o suradnji sa drugim nadležnim službama (policija, vatrogasna služba, hitna pomoć i dr.) za evidentirani događaj.

Interventni

Pratnja i osiguranje vrijednosti

pPratnja, prijevoz i prijenos novca i ostalih vrijednosti je jedan od najodgovornijih i najrizičnijih poslova privatne zaštite. Postupnost, obuhvatnost i preciznost u tom aspektu su od primarne važnosti.

Niz određenih predradnji je osnovni preduvjet da bi se taj dio posla, koje davatelj usluga u okviru svoje organizacijske strukture mora učiniti, obavio profesionalno i efikasno. Na toj osnovi priprema koju ima tim za pratnju novca glavna je značajka pri eventualnom pokušaju razbojstva i pljačke. Oprema i sredstva kojima se tim za pratnju novca i drugih vrijednosti služi su oružje u svrsi osobne zaštite i zaštite osoba i imovine, zaštitna oprema ( zaštitni prsluci), sredstva komunikacije, specijalna vozila koje pružaju maksimalnu sigurnost našim zaštitarima i zaposlenicima korisnika naših usluga koji čine posadu pri korištenju ovakvih vrsta usluga i sigurnosne spremnike za prijenosa novca i vrijednosti. Osnovni preduvjeti za usluge pratnje gotova novca i vrijednosti temelje se na slijedećim propisima:

sPrijenos gotova novca i vrijednosti, novčarske institucije su dužne obavljati u spremniku za prijenos gotova novca i vrijednosti i osigurati pratnju ili zaštitu s najmanje jednim ovlaštenim zaštitarom. ( čl. 12. st. 1. ZOMMZ).

Spremnik za prijenos novca i vrijednosti, iz stavka 1. ovoga članka i način njegova korištenja moraju ispunjavati uvjete uređene posebnim propisima. (čl. 12. st. 2. ZOMMZ).

Pod uvjetima iz st. 1. čl. 12. ZOMMZ može se prenositi gotovi novac i vrijednosti u iznosu do 800.000,00 kuna. (čl. 7. Zakona o izmjenama i dopunama ZOMMZ odnosno čl. 12. st. 3. ZOMMZ).

Iznimno od odredaba članka 12. ZOMMZ, za zaštitu u prijenosu manjih količina gotova novca i vrijednosti u iznosu do 150.000,00 kuna, kojeg obavlja poštar ili teklić, obvezna je primjena sustava za dojavu prepada s pripadajućim GPS sustavom ili elektrokemijskim uređajem. (čl. 8. Zakona o izmjenama i dopunama ZOMMZ odnosno čl. 13. ZOMMZ).

Prilikom prijenosa novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti mora se koristiti spremnik za prijenos pošiljke propisan Pravilnikom o uvjetima i načinu izdavanja odobrenja za obavljanje poslova osiguranja i pratnje novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti. (čl. 40. st. 3. Pravilnika o uvjetima i načinu provedbe tjelesne zaštite).

Spremnik ne smije biti mehanički vezan za teklića, osim u slučaju kada se radi o izvedbi spremnika koji odvajanjem od teklića aktivira sustav tehničke zaštite, a teklić smije nositi samo jedan spremnik ukupne težine do 15 kg. (čl. 41. Pravilnika o uvjetima i načinu provedbe tjelesne zaštite).

p

Savjetodavne usluge

Savjetovanje naših korisnika i obavijesti vezane za njihovu sigurnost glede djelatnosti kojima se bave, posao savjetodavnog tima, sastavljen je od osoba sa radnim iskustvom u sigurnosnim službama Republike Hrvatske.

Prikupljanjem podataka iz sredstava priopćavanja i sa terena, u slučaju povećanog rizika za klijente, predlažu se privremene ili stalne mjere za održavanje potrebne razine zaštite.

Dužnost tima je također i predlaganje kombinacije sustava zaštite za svakog novog korisnika, sukladno njegovim poslovnim ili osobnim aktivnostima.

Istražni poslovi

Istražne radnje, u skladu sa zakonskim propisima i ovlastima, provode se po zahtjevu ili po incidentu. Tim unutar kuće, ili u suradnji sa vanjskim savjetnicima, stvara slijed događaja, te upućuje korisnika na daljnje postupanje preko pravnih predstavnika ili državnih tijela.

CDS - Usluge centralnog dojavnog sustava

Za kompletnu zaštitu osoba i imovine, uz ugrađene sustave tehničke zaštite omogućujemo 24 satni nadzor svakog alarmnog događaja putem centralnog dojavnog sustava.

Na naš centralni dojavni sustav povezani su razni korisnici, od stanova, kuća i vikendica do velikih poslovnih objekata i bankarskih institucija. Zadatak CDS-a je praćenje i koordinacija svih sustava tehničke zaštite koji su priključeni na naš centar.

Posebno obučeni operateri nakon primljenog alarma provjeravaju njegovu autentičnost i dalje postupaju po proceduri koja je usklađena s korisnikom usluga. Na alarm najčešće reagira naša interventna ekipa osposobljenih, iskusnih i naoružanih zaštitara koji u najkraćem mogućem vremenu otklanjaju uzorke alarma i štite objekt do dolaska pripadnika MUP-a ili korisnika usluge.

 

  • Print stranice

  • Email stranice

  • Podjeli stranicu