Tehnička zaštita

Tehnička zaštita omogućuje, uz relativno mala ulaganja, u zavisnosti o vrsti i namjeni objekta kojeg želimo zaštititi, dobar izbor zaštite.

Na raspolaganju Vam je široka paleta zaštitnih uređaja podijeljenih u nekoliko skupina:ISKUSTVA U RADU SA KORISNICIMA TEHNIČKE ZAŠTITE

Naša tvrtka je već 1990. godine u okviru svoje djelatnosti počela obavljati stručne poslove organiziranja, projektiranja i postavljanja sustava tehničke zaštite, kao i nadzora putem CDS-a, intervencije zaštitara u slučaju uključivanja alarma, dojave alarma najbližoj policijskoj postaji i korisniku usluge.

Naš CDS je prvi operativni sustav za centraliziranu dojavu alarmnih signala na području Republike Hrvatske, a instaliran je 1990. godine, kada je ustrojena i interventna ekipa. Tehnički sustav čini najmodernija oprema danas poznata u svijetu. Korisnici usluga s radom CDS-a, kroz sve su ove godine, vrlo zadovoljni.

Garancija kvalitete naših usluga je i certifikat ISO 9001:2008 br. HR12/0689, koji smo dobili za uspješno pružanje usluga tjelesne i tehničke zaštite osoba i imovine, te pratnju novca i vrijednosnica.

OPĆE ZNAČAJKE SUSTAVA VIDEONAZORA

Videonadzor se koristi za zaštitu objekata svih veličina i namjena – od stambenih do kompleksnih javnih i industrijskih, a razlog velikoj potražnji je širok raspon zaštitnih funkcija i učinaka koje ima na počinitelje kaznenih djela. Osim što efikasno prevenira razna kaznena djela (provale, krađe, vandalizam, prijevare, utaje, terorizam), često se integrira s ostalim sustavima tehničke zaštite jer omogućava videoverifikaciju događaja te s poslovnim sustavima korisnika kao što su bankomati i POS. Osim zaštitne, sustav videonadzora ima i mnoge druge funkcije kao što su nadzor proizvodnje, regulacija prometa ili detekcija požara na otvorenom prostoru.


Videonadzor efikasno prevenira različite oblike kaznenih djela, a istraživanja pokazuju kako primjena videonadzora štete od razbojstava smanjuje i do 4,5 puta. Objekti štićeni videonadzorom rijetko se meta kriminalaca, a videonadzor efikasno smanjuje krađe zaposlenika i dobavljača.

Oklopna vozila

Oklopna vozila su u službi prijevoza novca i dragocjenosti od prvih dana rada tvrtke. Prilikom nabave, rada i održavanja, primijenjena su sva pravila struke i najveća razina zaštite.

U kombinaciji sa ostalim raspoloživim sredstvima zaštite, kao i sustavnom proučavanju cjelokupne problematike, u mogućnosti smo isplanirati prijevoz dragocjenih tereta po cijeloj Hrvatskoj i regiji sa minimumom rizika.

oklopna vozila

Alarmni sustavi

Alarmni uređaji su najzastupljeniji vid tehničke zaštite, okosnica cjelokupnog sustava zaštite. Ulaganjem u novi centralni dojavni sustav (CDS), izgrađen po najvišim standardima, višestruko je povećana mogućnost primanja podataka sa terena i učinkovit odaziv po potrebi.

Samo načelo postavljanja alarmnog sustava je praćenje novih, ali uporaba isključivo provjerenih komponenata, kao i maksimalna kompatibilnost svih komponenti sustava, bilo žičanog, bilo bežičnog.

Sustavi video nadzora

Moderni sustavi video nadzora omogućuju snimanje i praćenje svih događaja u i oko Vašeg poslovnog prostora ili kuće. Sve slike pohranjuju se analogno ili digitalno u centralni uređaj nadzornog sustava.

Ugradnjom video sustava unutar Vašeg poslovnog prostora djelujete aktivno i preventivno.

Konfiguraciju sustava koje ugrađujemo prilagođavamo zahtijevima korisnika i specifičnostima objekta.

Oprema koju ugrađujemo zadovoljit će i najzahtjevnije jer omogućava kristalno čistu sliku u dnevnim uvjetima, noću snima korištenjem IR rasvjete i otporna je na vanjske utjecaje.

Oprema omogućuje istovremeno praćenje i snimanje s više kamera koje su opremljene detektorimapokreta, a signal mogu prenositi na daljinu.

Protuprovalna zaštita

 Svakome od nas želja je osigurati teško stečenu imovinui povećati sigurnost sebe i svoje obitelji. Za ostvarenje toga cilja potrebna je odgovarajuća zaštita koju postižemo ugradnjom protuprovalnih sustava. Protuprovalni sustavi sastoje se od različitih vrsta javljača, centrale ne koju su javljači priključeni te sirene koja se uključuje pri provali. Svi javljači koriste naprednu digitalnu obradu signala, čime se postiže stabilnost i pouzdanost u radu te se ,aksimalno smanjuje mogućnost pojave lažnih alarma. Centrale se opremljene komunikatorom. Komunikator služi za dojavu provale službi koja intervenira u slušaju provale. Sustavi koji su priključeni na takvu službu mogu imati tihu dojavu.

Dojava se prijavljuje na centralni dojavni sustav s kojeg dispečeri šalju naoružanu interventnu ekipu koja provjerava razlog dojave. Ugradnjom ovakvog sustava višestruko smanjujete vjerojatnost provale, a ako do provale dođe vjerojatnost uspjeha provalnika je dvadeset puta manja. Spoj sa centralnim dojavnim sustavom može se vršiti fiksnom linijom ili bežično.
 

Alarmna centrala, bežičnom dojavom za siguran i pouzdan rad bežičnii uređaja, osigurava potpuni nadzor ispravnosti i status detektora, sabotaže, stanja baterije, detekcije smetnji bežičnog signala. Centralom se upravlja preko tipkovnice putem koje svaki korisnik upisuje lozinku, nakon čega može uključiti ili isključiti protuprovalni sustav.
  


Uz protuprovalni alarm mogu biti postavljeni uređaji za zvučnu i video komunikaciju s osobama koje se nalaze unutar štićenog objekta. To su zvučne govorne jedinice i interfoni koji mogu biti opremljeni antivandal kućištima za zaštitu od vanjskog oštećenja.

Protupožarna zaštita

                              
Provođenje mjera zađtiteod požara kao i ispravnost, periodičko održavanje sustava za dojavu požara zakonska su obveza vlasnika odnosno korisnika poslovnog prostora.

Kao jedan od najvećih svijetskih proizvođača, Notifier je osvojio i naše tržište.

U ponudi imamo proizvode koji obuhvaćaju klasične i adresabilne sustave kojima u potpunosti možemo realizirati sve projektne zadatke. Izuzetna pouzdanost sustava, lakoća ugradnje i održavanja rezultirali su velikim brojem ugrađenih sustava koji uz sve to imaju i vrhunski dizajn.

Vatrodojavni sustavi omogućuju rano otkrivanje požara. Postoje javljači za dim, plamen i temperaturu.
Mogu se priključiti na protupožarne, ali i na protuprovalne centrale.

Kontrola pristupa i radnog vremena

Kontola pristupa sprečava neovlaštenim osobama ulaz u objekt ili pojedine dijelove objekta, omogućuje praćenje kretanja pojedinih osoba po objektu te kontrolu radnog vremena.

Svi podaci se spremaju u računalnu bazu podataka iz koje se mogu koristiti i u drugim programima.

Sustavi za kontrolu pristupa, korištenem bez kontaktnih čitača, osiguravaju odvajanje poslovnih aktivnosti unutar Vaše tvrtke ili autorizirani pristup u pojedine dijelove tvrtke.

Kantech je ugledna tvrt kakoja se dokazala na tržištu uređaja za kontrolu pristupa.U ponudi su jednostavniji ili složeniji sustavi koji omogućavaju povezivanje sustava više dislociranih objekata.
Razni oblici kartica prilagođavaju se zahtijevima kupaca.               

CDS - Usluge centralnog dojavnog sustava

Za kompletnu zaštitu osoba i imovine, uz ugrađene sustave tehničke zaštite omogućujemo 24 satni nadzor svakog alarmnog događaja putem centralnog dojavnog sustava.

Na naš centralni dojavni sustav povezani su razni korisnici, od stanova, kuća i vikendica do velikih poslovnih objekata i bankarskih institucija. Zadatak CDS-a je praćenje i koordinacija svih sustava tehničke zaštite koji su priključeni na naš centar.

Posebno obučeni operateri nakon primljenog alarma provjeravaju njegovu autentičnost i dalje postupaju po proceduri koja je usklađena s korisnikom usluga. Na alarm najčešće reagira naša interventna ekipa osposobljenih, iskusnih i naoružanih zaštitara koji u najkraćem mogućem vremenu otklanjaju uzorke alarma i štite objekt do dolaska pripadnika MUP-a ili korisnika usluge.

 

  • Print stranice

  • Email stranice

  • Podjeli stranicu