Djelatnosti tvrtke

Zaštitari

Zaštitari su temelj našeg poslovanja. Njihovom odabiru, statusu i neprestanom usavršavanju se posvećuje velika pažnja. Po anketama koje se provode među našim zaštitarima, osjećaj pripadnosti timu i otvorenost uprave za prijedloge unapređenja statusa, najčešći su odgovori na upit o prednostima rada u tvrtci. Sa sustavom činova, svaki naš zaštitar točno zna svoju ulogu u organizaciji. Poštujući zakonske okvire za obavljanje svojih djelatnosti, potrebe za korektivnim akcijama od strane uprave su svedeni na minimum.Interventni

Interventni timovi

Interventni timovi imaju jasno određenu zadaću: stići u što kraćem roku na, po potrebi određenu lokaciju. Infrastrukturalne i topografske značajke okruženja u bitnom određuju raspored i polazišne točke djelovanja.

To se pogotovo odnosi na intervencije u urbanim sredinama kao što su Zagreb, Split, Rijeka i Osijek.

Prometne gužve su najveći problem, tako da se osim ishodišnih točaka moralo pristupiti i kreativnijem načinu osmišljavanja prijevoznih sredstava.

Redundantnim sustavom veze, timovi su u stalnom kontaktu sa centralnim i/ili regionalnim dojavnim centrima, te na učinkovit način mogu djelovati po dolasku na lokaciju.

Pratnja i zaštita

p
Pružanje usluga pratnje i zaštite, poznatija po svom popularnom nazivu "Bodyguard" je jedno od naših zaštitnih znakova na tržištu.

Odabrani po svom psiho-fizičkim osobinama i uvježbani po svjetski priznatim metodama, naši djelatnici iz navedenog sektora su čuvali i čuvaju javne osobe našeg društva, te VIP posjetitelje iz drugih zemalja.

Zahvaljujući profesionalnom odnosu i diskreciji, a istovremeno osjećaju sigurnosti koje pruža njihova nazočnost, svi djelatnici ovog tima su zaposleni tijekom cijele kalendarske godine.

Savjetodavne usluge

Savjetovanje naših korisnika i obavijesti vezane za njihovu sigurnost glede djelatnosti kojima se bave, posao savjetodavnog tima, sastavljen je od osoba sa radnim iskustvom u sigurnosnim službama Republike Hrvatske.

Prikupljanjem podataka iz sredstava priopćavanja i sa terena, u slučaju povećanog rizika za klijente, predlažu se privremene ili stalne mjere za održavanje potrebne razine zaštite.

Dužnost tima je također i predlaganje kombinacije sustava zaštite za svakog novog korisnika, sukladno njegovim poslovnim ili osobnim aktivnostima.

Istražni poslovi

Istražne radnje, u skladu sa zakonskim propisima i ovlastima, provode se po zahtjevu ili po incidentu. Tim unutar kuće, ili u suradnji sa vanjskim savjetnicima, stvara slijed događaja, te upućuje korisnika na daljnje postupanje preko pravnih predstavnika ili državnih tijela.

Oklopna vozila

Oklopna vozila su u službi prijevoza novca i dragocjenosti od prvih dana rada tvrtke. Prilikom nabave, rada i održavanja, primijenjena su sva pravila struke i najveća razina zaštite. U kombinaciji sa ostalim raspoloživim sredstvima zaštite, kao i sustavnom proučavanju cjelokupne problematike, u mogućnosti smo isplanirati prijevoz dragocjenih tereta po cijeloj Hrvatskoj i regiji sa minimumom rizika.

oklopna vozila

  • Print stranice

  • Email stranice

  • Podjeli stranicu