Opća politika sigurnosti

SVRHA

Svrha informacijske sigurnosti je osigurati postojeće operacije sukladno očekivanjima korisnika, kontinuiteta poslovanja i smanjenja rizika štete prevencijom sigurnosnih incidenata i smanjenjem potencijalnog utjecaja.

POLITIKA SIGURNOSTI

Cilj politike je zaštititi resurse društva u bilo kojem obliku (izgovorenom, pisanom, otisnutom ili elektroničkom) od svih unutarnjih, vanjskih, namjernih ili slučajnih opasnosti. Opća politika sigurnosti osigurava da će:

• Podaci i informacije zaprimljene od strane klijenata će biti tretirane na najvišoj sigurnosnoj razini u smislu zaštite klijenta i njegovih interesa.

• Informacije biti zaštićene od bilo kojeg neautoriziranog pristupa.

• Tajnost informacija biti osigurana.

• Integritet informacija biti održavan.

• Dostupnost informacija za poslovne procese biti osiguravana.

• Legislativni i regulatornih zahtjevi biti ispunjeni.

• Planovi kontinuiteta poslovanja biti redovito održavani i provjeravani.

• Usavršavanja po pitanju sigurnosti informacija biti dostupni za sve djelatnike.

• Svi stvarni i sumnjivi sigurnosni propusti biti procesirani i temeljito istraženi. Za podršku politici, društvo je uspostavilo, odražava i poboljšava:

• Procedure, upute, planove i ostale dokumente koji podržavaju sigurnosnu politiku.

• Poslovni zahtjevi dostupnosti informacija i sustava biti ispunjeni.

ODGOVORNOSTI

• Direktor je odobrio Opću politiku sigurnosti.

• ISM je odgovoran za održavanje politike sigurnosti i pružanje podrške i savjetovanje tijekom uspostave, održavanja i poboljšavanja. ISM će jednom godišnje ocjenjivati prikladnost Opće politike sigurnosti.

• Svi voditelji su odgovorni za uspostavu Politike i osiguravanje sukladnosti djelatnika unutar njihovih odjela.

SUKLADNOSTI POLITICI

Sukladnosti Općoj politici sigurnosti je obvezna!

pnama

  • Print stranice

  • Email stranice

  • Podjeli stranicu